สายแพร์ FUJITSU

 สายแพรจอ FUJITSU LH531

สายแพร์ FUJITSU
ID: 007-FU01 หมดชั่วคราว
สายแพรจอ FUJITSU LH531