BATTERY

รหัสสินค้า: 003-HP28
ประเภทสินค้า: BATTERY
Brand: HP-COMPAQ
Model: แบตเตอรี่ ของแท้ HP HS04 240 G4 245 G4 255 G4 HP 14G 15G

สถานะสินค้า: มีสินค้า

รายละเอียดอื่นๆ


 แบตเตอรี่ ของแท้ HP HS04  240 G4 245 G4 255 G4 HP 14G 15G

Model: HS04

Type: Li-ion

Capacity: 2670mAh

Voltage: 14.6V

Cell No.: 6 cells

Color: Black

รับประกัน: 6 เดือน


Compatible Part Number:

807611-131

807611-141

807611-421

807611-831

807612-131

807612-141

807612-421

807612-831

807956-001

807957-001

HS03,

HS03031-CL

HS04

HS04041-CL

HSTNN-LB6U

HSTNN-LB6V 


 Compatible Laptop Model:

for HP 240 G4 Series
for HP 245 G4 Series
for HP 246 G4 Series
for HP 250 G4 Series
for HP 255 G4 Series
for HP 256 G4 Series
for HP Notebook 14 Series
for HP Notebook 14g Series
for HP Notebook 15 Series
for HP Notebook 15g Series

for HP PAVILION 14g, 14q, 15g, 15q,

14-ac000, 14-ac072TU, 14-ac073TU, 14-ac074TU,
14-ac080no, 14-ac100, 14-ac100na, 14-ac100nd,
14-ac100ne, 14-ac100nia, 14-ac100nl, 14-ac100nv,
14-ac100nx, 14-ac100ur, 14-ac101la, 14-ac101na,
14-ac101ne, 14-ac101nf, 14-ac101ng, 14-ac199ur,
14-af000, 14-af001AU, 14-af100AU, 14-af117AU,
14-af117la, 14-af118AU, 14-af119AU, 14-af120AU,
14-af121AU, 14-AF180NR, 14g-ad000, 14g-ad001TU,
14g-ad002TX, 14g-ad003TX, 14g-ad007TX, 14g-ad100,
14q-aj000, 14q-aj001TX, 14q-aj002TX, 14q-aj003TX,
14q-aj100, 14q-aj101TX, 14q-aj102TX, 14q-aj103TX,
14q-aj104TX, 14q-aj105TX, 14T-AC000, 14Z-AF000,
15-ac000, 15-ac097TU, 15-ac097ur, 15-ac098nia,
15-ac098nx, 15-ac098TU, 15-ac098ur, 15-ac099nia,
15-ac099TU, 15-ac099ur, 15-ac100, 15-ac100nd,
15-ac100nf, 15-ac100ni, 15-ac100nia, 15-ac198TU,
15-ac198TX, 15-ac199ne, 15-ac199nia, 15-ac199TU,
15-ac199TX, 15-ac199ur, 15-ac500, 15-ac501TU,
15-ac502TU, 15-ac503TU, 15-ac504TU, 15-ac505TU,
15-ac506TU, 15-ac600, 15-ac600ur, 15-ac601TU,
15-ac601TX, 15-ac602TU, 15-ac602TX, 15-ac603TU,
15-ac603TX, 15-ac604TU, 15-ac604TX, 15-ac605TU,
15-ac606TU, 15-ac607TU, 15-ac608TU, , 15-af087nw,
15-af091ng, 15-af093ng, 15-af100, 15-af100na, 15-af100nc,
15-af100nf, 15-af100nia, 1 15g-ad000, 15g-ad001TX,
15g-ad002TX, 15g-ad003TX, 15g-ad004TX, 15g-ad005TX,
15g-ad006TX, 15g-ad007TX, 15g-ad100, 15g-ad101TX,
15g-ad102TX, 15g-ad103TX, 15g-ad104TX, 15g-ad105TX,
15g-ad106TX, 15g-ad107TX, 15g-ad108TX, 15g-ad109TX,
15g-ad110TX, 15q-aj000, 15q-aj001TX, 15q-aj002TX,
15q-aj003TX, 15q-aj004TX, 15q-aj005TX, 15q-aj006TX,
15q-aj100, 15q-aj101TX, 15q-aj102TX, 15q-aj103TX,
15q-aj104TX, 15q-aj105TX, 15q-aj107TX, 15q-aj108TX,
15q-aj109TX, 15q-aj110TX, 15q-aj111TX, 15T-AC000,
15T-AC100, 15Z-AF000