การจัดส่งสินค้า ส่งสินค้าทุกวันจันทร์ - เสาร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์


ขนส่ง kerry express ทั่วประเทศ (แนะนำ)

ชำระเงินก่อน 14.00น. ส่งสินค้าออกในวันเดียวกัน หลังจากนั้น ส่งสินค้าออกวันถัดไป

ข้อดี
รวดเร็ว รับสินค้าวันถัดไปเมื่อโอนก่อน 14.00น.
มีรับประกันสินค้าเสียหาย

ข้อเสีย
ยังไม่เจอ

ขนส่ง ไปรษณีย์ EMS ทั่วประเทศ

ชำระเงินก่อน 15.30น. ส่งสินค้าออกวันเดียวกัน หลังจากนั้น ส่งสินค้าออกวันถัดไป

ข้อดี
ส่งถึงหน้าบ้านทุกที่

ข้อเสีย
สินค้าอาจชำรุดได้

ขนส่ง SDS ภาคใต้

ชำระเงินก่อน 17.00น. ส่งสินค้าออกวันเดียวกัน หลังจากนั้น ส่งสินค้าออกวันถัดไป

ข้อดี
รวดเร็ว รับสินค้าวันถัดไป อาจมีล่าช้าบางพื้นที่
สินค้าไม่ค่อยเสียหาย

ข้อเสีย
บางพื้นที่เข้าไม่ถึง

ขนส่งสยามเฟิสท์ ภาคเหนือ

ชำระเงินก่อน 17.00น. ส่งสินค้าออกวันเดียวกัน หลังจากนั้น ส่งสินค้าออกวันถัดไป

ข้อดี
รวดเร็ว รับสินค้าวันถัดไป
ดูแลสินค้าดีมาก

ข้อเสีย
ต้องมารับสินค้าที่ศูนย์เท่านั้น ไม่ส่งถึงหน้าบ้าน

หมายเหตุ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ต้องระบุ ที่อยู่ และเบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้สะดวกเท่านั้น ความล่าช้าอาจเกิดจาก เบอร์โทรศัพท์ที่ไม่สามารถติดต่อได้