สายแพร์ MSI

 สายแพรจอ MSI 2211 PR200 PR210

สายแพร์ MSI
ID: 007-MSI01 หมดชั่วคราว
สายแพรจอ MSI 2211 PR200 PR210