BODY IBM-LENOVO

 BODY ยกชุด LENOVO Z50-70

BODY IBM-LENOVO
ID: 004-LE31 มีสินค้า
BODY ยกชุด LENOVO Z50-70

 ฝาจอ LENOVO IDEAPAD Y700

BODY IBM-LENOVO
ID: 004-LE30 มีสินค้า
ฝาจอ LENOVO IDEAPAD Y700

 บอดี้ LENOVO IDEAPAD G50-70

BODY IBM-LENOVO
ID: 004-LE29 มีสินค้า
บอดี้ LENOVO IDEAPAD G50-70

 ฝาจอ LENOVO THINKPAD T430 T430I

BODY IBM-LENOVO
ID: 004-LE28 มีสินค้า
ฝาจอ LENOVO THINKPAD T430 T430I

 บอดี้ LENOVO IDEAPAD G40-70

BODY IBM-LENOVO
ID: 004-LE27 หมดชั่วคราว
บอดี้ LENOVO IDEAPAD G40-70

 บอดี้ LENOVO IDEAPAD 510-15IKB

BODY IBM-LENOVO
ID: 004-LE26 มีสินค้า
บอดี้ LENOVO IDEAPAD 510-15IKB

 LAN COVER LENOVO Y50-70

BODY IBM-LENOVO
ID: 004-LE25 มีสินค้า
LAN COVER LENOVO Y50-70

 ฝาจอ LENOVO THINKPAD E440 พร้อมขาบานพับ

BODY IBM-LENOVO
ID: 004-LE24 มีสินค้า
ฝาจอ LENOVO THINKPAD E440 พร้อมขาบานพับ

 BODY ยกชุด LENOVO Y700-15ISK

BODY IBM-LENOVO
ID: 004-LE23 หมดชั่วคราว
BODY ยกชุด LENOVO Y700-15ISK

 บอดี้ LENOVO IDEAPAD Z51-70

BODY IBM-LENOVO
ID: 004-LE22 มีสินค้า
บอดี้ LENOVO IDEAPAD Z51-70

 บอดี้ LENOVO IDEAPAD Z500

BODY IBM-LENOVO
ID: 004-LE20 มีสินค้า
บอดี้ LENOVO IDEAPAD Z500

 บอดี้ LENOVO IDEAPAD Z400

BODY IBM-LENOVO
ID: 004-LE21 มีสินค้า
บอดี้ LENOVO IDEAPAD Z400

  บอดี้ LENOVO S410P

BODY IBM-LENOVO
ID: 004-LE19 หมดชั่วคราว
บอดี้ LENOVO S410P

 BODY ยกชุด LENOVO Y50-70

BODY IBM-LENOVO
ID: 004-LE18 มีสินค้า
BODY ยกชุด LENOVO Y50-70

 บอดี้ LENOVO Y400 Y410P

BODY IBM-LENOVO
ID: 004-LE17 มีสินค้า
บอดี้ LENOVO Y400 Y410P

 บอดี้ฐานล่าง LENOVO G480 G485 COVER D

BODY IBM-LENOVO
ID: 004-LE16 มีสินค้า
บอดี้ฐานล่าง LENOVO G480 G485 COVER D

 บอดี้ฐานล่าง LENOVO G480 G485 COVER D

BODY IBM-LENOVO
ID: 004-LE15 มีสินค้า
บอดี้ฐานล่าง LENOVO G480 G485 COVER D

 COVER C LENOVO G770

BODY IBM-LENOVO
ID: 004-LE14 หมดชั่วคราว
COVER C LENOVO G770

 บอดี้ด้านล่าง LENOVO Y470

BODY IBM-LENOVO
ID: 004-LE13 หมดชั่วคราว
บอดี้ด้านล่าง LENOVO Y470

 บอดี้ LENOVO IDEAPAD S400

BODY IBM-LENOVO
ID: 004-LE12 มีสินค้า
บอดี้ LENOVO IDEAPAD S400

 ฝาจอ LENOVO U410

BODY IBM-LENOVO
ID: 004-LE11 หมดชั่วคราว
ฝาจอ LENOVO U410

 บอดี้ด้านล่าง LENOVO Y570 COVER D

BODY IBM-LENOVO
ID: 004-LE10 หมดชั่วคราว
บอดี้ด้านล่าง LENOVO Y570 COVER D

 บอดี้ฐานล่าง LENOVO Z460 COVER D

BODY IBM-LENOVO
ID: 004-LE09 หมดชั่วคราว
บอดี้ฐานล่าง LENOVO Z460 COVER D

 บอดี้ด้านล่าง LENOVO Z470

BODY IBM-LENOVO
ID: 004-LE07 หมดชั่วคราว
บอดี้ด้านล่าง LENOVO Z470

 บอดี้ด้านล่าง LENOVO G460 G465

BODY IBM-LENOVO
ID: 004-LE08 มีสินค้า
บอดี้ด้านล่าง LENOVO G460 G465

 บอดี้ด้านล่าง LENOVO Y560 COVER D

BODY IBM-LENOVO
ID: 004-LE06 มีสินค้า
บอดี้ด้านล่าง LENOVO Y560 COVER D

 บอดี้  LENOVO G470 G475  ตรงทัชแพด COVER C

BODY IBM-LENOVO
ID: 004-LE05 หมดชั่วคราว
บอดี้ LENOVO G470 G475 ตรงทัชแพด COVER C

 บอดี้ LENOVO Z370  COVER C สีม่วง

BODY IBM-LENOVO
ID: 004-LE04 หมดชั่วคราว
บอดี้ LENOVO Z370 COVER C สีม่วง

 บอดี้ฐานล่าง LENOVO G770   COVER D

BODY IBM-LENOVO
ID: 004-LE02 มีสินค้า
บอดี้ฐานล่าง LENOVO G770 COVER D

 บอดี้ฐานล่าง LENOVO G570  COVER D

BODY IBM-LENOVO
ID: 004-LE03 มีสินค้า
บอดี้ฐานล่าง LENOVO G570 COVER D

 บอดี้ฐานล่าง LENOVO G470   COVER D

BODY IBM-LENOVO
ID: 004-LE01 หมดชั่วคราว
บอดี้ฐานล่าง LENOVO G470 COVER D