DVD DRIVE BAY

 DRIVE BAY SATA ความหนา 9.5 MM

DVD DRIVE BAY
ID: 013-SATA08 มีสินค้า
DRIVE BAY SATA ความหนา 9.5 MM

  DRIVE BAY SATA  ความหนา 9.0MM

DVD DRIVE BAY
ID: 013-SATA05 หมดชั่วคราว
DRIVE BAY SATA ความหนา 9.0MM

   DRIVE BAY SATA ความหนา 12.7MM

DVD DRIVE BAY
ID: 013-SATA06 มีสินค้า
DRIVE BAY SATA ความหนา 12.7MM

 SATA DRIVE BAY ความหนา 9.5MM For macbook Pro 13 15 17

DVD DRIVE BAY
ID: 013-SATA07 มีสินค้า
SATA DRIVE BAY ความหนา 9.5MM For macbook Pro 13 15 17