BATTERY

รหัสสินค้า: 003-HP30
ประเภทสินค้า: BATTERY
Brand: HP-COMPAQ
Model: แบตเตอรี่ ของแท้ HP 15-AX 15-BC TE03XL

สถานะสินค้า: หมดชั่วคราว

รายละเอียดอื่นๆ


แบตเตอรี่ ของแท้ HP 15-AX. 15-BC

Model: TE03XL TE04XL

Type: Li-ion

Capacity: 5150mAh . 61.6Wh

Voltage: 11.55V

Cell No.: 6 cells

Color: Black

รับประกัน: 6 เดือน


Compatible Part Number:

 • 849570-541
 • 849570-542
 • 849570-543
 • 849910-850
 • HSTNN-UB7A
 • TE03061XL
 • TE03XL
 • TPN-Q173

 Compatible Laptop Model:

 • Omen 15-AX000NA
 • Omen 15-AX000NE
 • Omen 15-AX000NF
 • Omen 15-AX000NJ
 • Omen 15-AX000NL
 • Omen 15-AX000NQ
 • Omen 15-AX000NV
 • Omen 15-AX000NX
 • Omen 15-AX0014NA
 • Omen 15-AX001NA
 • Omen 15-AX001NB
 • Omen 15-AX001NC
 • Omen 15-AX001NE
 • Omen 15-AX001NF
 • Omen 15-AX001NO
 • Omen 15-AX001NP
 • Omen 15-AX001NS
 • Omen 15-AX001TX
 • Omen 15-AX002NA
 • Omen 15-AX002NC
 • Omen 15-AX002NF
 • Omen 15-AX002NG
 • Omen 15-AX002NI
 • Omen 15-AX002NM
 • Omen 15-AX002NP
 • Omen 15-AX002TX
 • Omen 15-AX003NA
 • Omen 15-AX003NF
 • Omen 15-AX003NG
 • Omen 15-AX003NH
 • Omen 15-AX003NJ
 • Omen 15-AX003NL
 • Omen 15-AX003NM
 • Omen 15-AX003NO
 • Omen 15-AX003NS
 • Omen 15-AX003NX
 • Omen 15-AX003TX
 • Omen 15-AX003UR
 • Omen 15-AX004NA
 • Omen 15-AX004NB
 • Omen 15-AX004NF
 • Omen 15-AX004NG
 • Omen 15-AX004NO
 • Omen 15-AX004NP
 • Omen 15-AX004NU
 • Omen 15-AX004TX
 • Omen 15-AX005NA
 • Omen 15-AX005NC
 • Omen 15-AX005NF
 • Omen 15-AX005NG
 • Omen 15-AX005NO
 • Omen 15-AX005NS
 • Omen 15-AX005TX
 • Omen 15-AX006NA
 • Omen 15-AX006NC
 • Omen 15-AX006NF
 • Omen 15-AX006NG
 • Omen 15-AX006NM
 • Omen 15-AX006NO
 • Omen 15-AX006TX
 • Omen 15-AX006UR
 • Omen 15-AX007NA
 • Omen 15-AX007NG
 • Omen 15-AX007NO
 • Omen 15-AX007NS
 • Omen 15-AX007TX
 • Omen 15-AX008NA
 • Omen 15-AX008NB
 • Omen 15-AX008NF
 • Omen 15-AX008NG
 • Omen 15-AX008NM
 • Omen 15-AX008NO
 • Omen 15-AX008NS
 • Omen 15-AX008NZ
 • Omen 15-AX008TX
 • Omen 15-AX008UR
 • Omen 15-AX009NA
 • Omen 15-AX009NF
 • Omen 15-AX009NG
 • Omen 15-AX009NM
 • Omen 15-AX009NO
 • Omen 15-AX009NP
 • Omen 15-AX009NS
 • Omen 15-AX009TX
 • Omen 15-AX009UR
 • Omen 15-AX010CA
 • Omen 15-AX010NA
 • Omen 15-AX010ND
 • Omen 15-AX010NF
 • Omen 15-AX010NL
 • Omen 15-AX010NO
 • Omen 15-AX010NS
 • Omen 15-AX010TX
 • Omen 15-AX011NA
 • Omen 15-AX011NF
 • Omen 15-AX011NG
 • Omen 15-AX011NO
 • Omen 15-AX011TX
 • Omen 15-AX012NF
 • Omen 15-AX012NL
 • Omen 15-AX012NO
 • Omen 15-AX012TX
 • Omen 15-AX013DX
 • Omen 15-AX013NF
 • Omen 15-AX013NO
 • Omen 15-AX013NS
 • Omen 15-AX013TX
 • Omen 15-AX014NF
 • Omen 15-AX014NO
 • Omen 15-AX014NS
 • Omen 15-AX014TX
 • Omen 15-AX014UR
 • Omen 15-AX015NF
 • Omen 15-AX015TX
 • Omen 15-AX016NF
 • Omen 15-AX016TX
 • Omen 15-AX016UR
 • Omen 15-AX017NF
 • Omen 15-AX017TX
 • Omen 15-AX018NF
 • Omen 15-AX018NS
 • Omen 15-AX018TX
 • Omen 15-AX019NF
 • Omen 15-AX019TX
 • Omen 15-AX019UR
 • Omen 15-AX020CA
 • Omen 15-AX020NF
 • Omen 15-AX020TX
 • Omen 15-AX020UR
 • Omen 15-AX021NF
 • Omen 15-AX022NF
 • Omen 15-AX022UR
 • Omen 15-AX023DX
 • Omen 15-AX023NF
 • Omen 15-AX024TX
 • Omen 15-AX025ND
 • Omen 15-AX025TX
 • Omen 15-AX026NF
 • Omen 15-AX026TX
 • Omen 15-AX027TX
 • Omen 15-AX028TX
 • Omen 15-AX029TX
 • Omen 15-AX030NG
 • Omen 15-AX030TX
 • Omen 15-AX030UR
 • Omen 15-AX031NF
 • Omen 15-AX031TX
 • Omen 15-AX032NG
 • Omen 15-AX032TX
 • Omen 15-AX033DX
 • Omen 15-AX033NF
 • Omen 15-AX033TX
 • Omen 15-AX034NF
 • Omen 15-AX035NF
 • Omen 15-AX036NF
 • Omen 15-AX038NF
 • Omen 15-AX038TX
 • Omen 15-AX039NR
 • Omen 15-AX039TX
 • Omen 15-AX040TX
 • Omen 15-AX041NF
 • Omen 15-AX041TX
 • Omen 15-AX042NF
 • Omen 15-AX042TX
 • Omen 15-AX043DX
 • Omen 15-AX043NF
 • Omen 15-AX043TX
 • Omen 15-AX044NF
 • Omen 15-AX044NZ
 • Omen 15-AX044TX
 • Omen 15-AX045NF
 • Omen 15-AX046NF
 • Omen 15-AX047NF
 • Omen 15-AX047TX
 • Omen 15-AX048NF
 • Omen 15-AX048TX
 • Omen 15-AX050NF
 • Omen 15-AX050NW
 • Omen 15-AX052NF
 • Omen 15-AX052NW
 • Omen 15-AX053NF
 • Omen 15-AX054NF
 • Omen 15-AX054NW
 • Omen 15-AX055NF
 • Omen 15-AX055NW
 • Omen 15-AX058NF
 • Omen 15-AX062NF
 • Omen 15-AX070NW
 • Omen 15-AX070NZ
 • Omen 15-AX075NW
 • Omen 15-AX080ND
 • Omen 15-AX085NG
 • Omen 15-AX095NA
 • Omen 15-AX099NIA
 • Omen 15-AX099NW
 • Omen 15-AX099UR
 • Omen 15-AX101TX
 • Omen 15-AX102TX
 • Omen 15-AX103TX
 • Pavilion 15-BC000NE
 • Pavilion 15-BC000NF
 • Pavilion 15-BC000NG
 • Pavilion 15-BC000NK
 • Pavilion 15-BC000NO
 • Pavilion 15-BC000NP
 • Pavilion 15-BC000NQ
 • Pavilion 15-BC000NV
 • Pavilion 15-BC000NX
 • Pavilion 15-BC001NE
 • Pavilion 15-BC001NF
 • Pavilion 15-BC001NG
 • Pavilion 15-BC001NI
 • Pavilion 15-BC001NM
 • Pavilion 15-BC001NP
 • Pavilion 15-BC001NQ
 • Pavilion 15-BC001NT
 • Pavilion 15-BC001NU
 • Pavilion 15-BC001NV
 • Pavilion 15-BC001TX
 • Pavilion 15-BC002NF
 • Pavilion 15-BC002NI
 • Pavilion 15-BC002NM
 • Pavilion 15-BC002NO
 • Pavilion 15-BC002NP
 • Pavilion 15-BC002NQ
 • Pavilion 15-BC002NS
 • Pavilion 15-BC002NX
 • Pavilion 15-BC002TX
 • Pavilion 15-BC002UR
 • Pavilion 15-BC003NC
 • Pavilion 15-BC003NF
 • Pavilion 15-BC003NG
 • Pavilion 15-BC003NM
 • Pavilion 15-BC003NO
 • Pavilion 15-BC003NS
 • Pavilion 15-BC004NF
 • Pavilion 15-BC004NG
 • Pavilion 15-BC004NS
 • Pavilion 15-BC004NT
 • Pavilion 15-BC004UR
 • Pavilion 15-BC005NA
 • Pavilion 15-BC005NG
 • Pavilion 15-BC005NO
 • Pavilion 15-BC005NS
 • Pavilion 15-BC005TX
 • Pavilion 15-BC005UR
 • Pavilion 15-BC006NA
 • Pavilion 15-BC006NG
 • Pavilion 15-BC006NM
 • Pavilion 15-BC006NO
 • Pavilion 15-BC006NS
 • Pavilion 15-BC006NU
 • Pavilion 15-BC006TX
 • Pavilion 15-BC006UR
 • Pavilion 15-BC007NC
 • Pavilion 15-BC007NF
 • Pavilion 15-BC007NG
 • Pavilion 15-BC007NM
 • Pavilion 15-BC007NO
 • Pavilion 15-BC008NC
 • Pavilion 15-BC008NG
 • Pavilion 15-BC008NM
 • Pavilion 15-BC008NS
 • Pavilion 15-BC008TX
 • Pavilion 15-BC009NA
 • Pavilion 15-BC009NC
 • Pavilion 15-BC009NG
 • Pavilion 15-BC009NL
 • Pavilion 15-BC009NM
 • Pavilion 15-BC009NS
 • Pavilion 15-BC009TX
 • Pavilion 15-BC010NA
 • Pavilion 15-BC010NB
 • Pavilion 15-BC010ND
 • Pavilion 15-BC010NM
 • Pavilion 15-BC010NR
 • Pavilion 15-BC010NT
 • Pavilion 15-BC010TX
 • Pavilion 15-BC010UR
 • Pavilion 15-BC011NF
 • Pavilion 15-BC011NG
 • Pavilion 15-BC011NL
 • Pavilion 15-BC011NM
 • Pavilion 15-BC011TX
 • Pavilion 15-BC012NF
 • Pavilion 15-BC012NG
 • Pavilion 15-BC012NM
 • Pavilion 15-BC012TX
 • Pavilion 15-BC013NB
 • Pavilion 15-BC013TX
 • Pavilion 15-BC013UR
 • Pavilion 15-BC014NB
 • Pavilion 15-BC014NG
 • Pavilion 15-BC014NL
 • Pavilion 15-BC014TX
 • Pavilion 15-BC015NT
 • Pavilion 15-BC015TX
 • Pavilion 15-BC015UR
 • Pavilion 15-BC016NT
 • Pavilion 15-BC016TX
 • Pavilion 15-BC016UR
 • Pavilion 15-BC017NF
 • Pavilion 15-BC017NT
 • Pavilion 15-BC018CA
 • Pavilion 15-BC018NF
 • Pavilion 15-BC018NL
 • Pavilion 15-BC018NT
 • Pavilion 15-BC018TX
 • Pavilion 15-BC019NL
 • Pavilion 15-BC019NT
 • Pavilion 15-BC020NR
 • Pavilion 15-BC020TX
 • Pavilion 15-BC021NF
 • Pavilion 15-BC021TX
 • Pavilion 15-BC022TX
 • Pavilion 15-BC023TX
 • Pavilion 15-BC024NL
 • Pavilion 15-BC024TX
 • Pavilion 15-BC026TX
 • Pavilion 15-BC027TX
 • Pavilion 15-BC028TX
 • Pavilion 15-BC030TX
 • Pavilion 15-BC031ND
 • Pavilion 15-BC031NG
 • Pavilion 15-BC032TX
 • Pavilion 15-BC033TX
 • Pavilion 15-BC034TX
 • Pavilion 15-BC035ND
 • Pavilion 15-BC035TX
 • Pavilion 15-BC036TX
 • Pavilion 15-BC037TX
 • Pavilion 15-BC039TX
 • Pavilion 15-BC040TX
 • Pavilion 15-BC047CL
 • Pavilion 15-BC050NW
 • Pavilion 15-BC051NR
 • Pavilion 15-BC057NZ
 • Pavilion 15-BC060NR
 • Pavilion 15-BC060NZ
 • Pavilion 15-BC067NR
 • Pavilion 15-BC070NG
 • Pavilion 15-BC074ND
 • Pavilion 15-BC075ND
 • Pavilion 15-BC076ND
 • Pavilion 15-BC084NG
 • Pavilion 15-BC094NZ
 • Pavilion 15-BC300NA
 • Pavilion 15-BC300ND
 • Pavilion 15-BC300NG
 • Pavilion 15-BC300NO
 • Pavilion 15-BC300NS
 • Pavilion 15-BC300NT
 • Pavilion 15-BC300NW
 • Pavilion 15-BC300TX
 • Pavilion 15-BC301LA
 • Pavilion 15-BC301NA
 • Pavilion 15-BC301NF
 • Pavilion 15-BC301NG
 • Pavilion 15-BC301NI
 • Pavilion 15-BC301NO
 • Pavilion 15-BC301NS
 • Pavilion 15-BC301TX
 • Pavilion 15-BC301UR
 • Pavilion 15-BC302NF
 • Pavilion 15-BC302NM
 • Pavilion 15-BC302NS
 • Pavilion 15-BC302TX
 • Pavilion 15-BC303NF
 • Pavilion 15-BC303NG
 • Pavilion 15-BC303NM
 • Pavilion 15-BC303NO
 • Pavilion 15-BC303NS
 • Pavilion 15-BC303NT
 • Pavilion 15-BC304NF
 • Pavilion 15-BC304NS
 • Pavilion 15-BC304UR
 • Pavilion 15-BC305NC
 • Pavilion 15-BC305UR
 • Pavilion 15-BC306NF
 • Pavilion 15-BC307NC
 • Pavilion 15-BC307NF
 • Pavilion 15-BC309NF
 • Pavilion 15-BC310ND
 • Pavilion 15-BC310NF
 • Pavilion 15-BC312NF
 • Pavilion 15-BC313NF
 • Pavilion 15-BC320UR
 • Pavilion 15-BC330NG
 • Pavilion 15-BC350NA
 • Pavilion 15-BC350SA
 • Pavilion 15-BC380NG
 • Pavilion 15-BC400NA
 • Pavilion 15-BC400ND
 • Pavilion 15-BC400NE
 • Pavilion 15-BC400NH
 • Pavilion 15-BC400NM
 • Pavilion 15-BC400NO
 • Pavilion 15-BC400NS
 • Pavilion 15-BC400NV
 • Pavilion 15-BC400UR
 • Pavilion 15-BC401NH
 • Pavilion 15-BC401NS
 • Pavilion 15-BC401NV
 • Pavilion 15-BC401TX
 • Pavilion 15-BC401UR
 • Pavilion 15-BC402NS
 • Pavilion 15-BC402NT
 • Pavilion 15-BC402TX
 • Pavilion 15-BC403NF
 • Pavilion 15-BC403NS
 • Pavilion 15-BC403TX
 • Pavilion 15-BC404NO
 • Pavilion 15-BC404NT
 • Pavilion 15-BC404UR
 • Pavilion 15-BC405NQ
 • Pavilion 15-BC405TX
 • Pavilion 15-BC406TX
 • Pavilion 15-BC407NF
 • Pavilion 15-BC407TX
 • Pavilion 15-BC408NF
 • Pavilion 15-BC408TX
 • Pavilion 15-BC408UR
 • Pavilion 15-BC409UR
 • Pavilion 15-BC410NQ
 • Pavilion 15-BC410UR
 • Pavilion 15-BC411NC
 • Pavilion 15-BC411TX
 • Pavilion 15-BC411UR
 • Pavilion 15-BC412NC
 • Pavilion 15-BC412UR
 • Pavilion 15-BC413UR
 • Pavilion 15-BC414TX
 • Pavilion 15-BC414UR
 • Pavilion 15-BC415UR
 • Pavilion 15-BC416UR
 • Pavilion 15-BC417UR
 • Pavilion 15-BC418UR
 • Pavilion 15-BC419UR
 • Pavilion 15-BC420UR
 • Pavilion 15-BC421UR
 • Pavilion 15-BC422UR
 • Pavilion 15-BC423UR
 • Pavilion 15-BC424UR
 • Pavilion 15-BC425UR
 • Pavilion 15-BC426UR
 • Pavilion 15-BC427UR
 • Pavilion 15-BC428UR
 • Pavilion 15-BC429UR
 • Pavilion 15-BC430UR
 • Pavilion 15-BC431UR
 • Pavilion 15-BC432UR
 • Pavilion 15-BC433UR
 • Pavilion 15-BC434UR
 • Pavilion 15-BC435UR
 • Pavilion 15-BC436UR
 • Pavilion 15-BC437UR
 • Pavilion 15-BC438UR
 • Pavilion 15-BC439UR
 • Pavilion 15-BC440UR
 • Pavilion 15-BC443UR
 • Pavilion 15-BC444UR
 • Pavilion 15-BC445UR
 • Pavilion 15-BC446UR
 • Pavilion 15-BC447UR
 • Pavilion 15-BC448UR
 • Pavilion 15-BC450NS
 • Pavilion 15-BC451NS